Gá Mở rộng QUIK-LOK
M18 FOPH-EXA

Gá Mở rộng QUIK-LOK

M18 FOPH-EXA

  • Tương thích với Đầu nguồn Ngoài trời M18 FUEL với QUIK-LOK
  • Dễ dàng tăng thêm tầm với 940mm cho Đầu nguồn Ngoài trời M18 FUEL - QUIK LOK Hedge Trimmer và QUIL LOK Pole Saw giúp công cụ sử dụng an toàn hơn nhiều mà không cần thang
Model Variant
  • M18 FOPH-EXAM18 FOPH-EXA
    M18 FOPH-EXA

Includes

WHERE TO BUY
  • Tương thích với Đầu nguồn Ngoài trời M18 FUEL với QUIK-LOK
  • Dễ dàng tăng thêm tầm với 940mm cho Đầu nguồn Ngoài trời M18 FUEL - QUIK LOK Hedge Trimmer và QUIL LOK Pole Saw giúp công cụ sử dụng an toàn hơn nhiều mà không cần thang
What's Included M18 FOPH-EXAM18 FOPH-EXA
M18 FOPH-EXA(1)
Product Specifications
Length (mm) 1029
Weight (kg) 0.9

Sign Up for News

Be the first to know about new products and more.

"*" indicates required fields