Gá Mở rộng QUIK-LOK™
M18 FOPH-EXA

Gá Mở rộng QUIK-LOK™

M18 FOPH-EXA

Model Variant
  • M18 FOPH-EXA
Add to my favourite
  • Tương thích với Đầu nguồn Ngoài trời M18 FUEL™ với QUIK-LOK™
  • Dễ dàng tăng thêm tầm với 940mm cho Đầu nguồn Ngoài trời M18 FUEL™ - QUIK LOK™ Hedge Trimmer và QUIL LOK™ Pole Saw giúp công cụ sử dụng an toàn hơn nhiều mà không cần thang
What's Included M18 FOPH-EXAM18 FOPH-EXA
M18 FOPH-EXA(1)
Product Specifications
Length (mm) 1029
Weight (kg) 0.9