fbpx

CÁC ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG

  • ĐÈN SỬ DỤNG CÁ NHÂN

    Đèn cầm tay dành cho các hoạt động kiểm tra.

  • ĐÈN CHIẾU XA

    Thiết bị chiếu sáng di động dùng cho công việc hoặc yêu cầu cụ thể. Đèn chiếu xa rất dễ lắp đặt và di chuyển giữa các vị trí.

  • ĐÈN HẮT SÁNG

    Đèn cầm tay dùng cho hoạt động kiểm tra.