fbpx

Điều hướng sản phẩm

22 sản phẩm tìm được

Compare up to 4 products
Clear All
  • HL
  • Độ sáng tối đa 300 / 100 / 25
  • Thời gian sử dụng tối đa 4 / 8.5 / 31
  • Beam pattern Đèn chiếu
  • IPL
  • Độ sáng tối đa 100
  • Thời gian sử dụng tối đa 3
  • Beam pattern Đa điểm
  • L4 FL
  • Độ sáng tối đa 445 / 100
  • Thời gian sử dụng tối đa 2 / 11
  • Beam pattern Đèn chiếu
  • L4 HL
  • Độ sáng tối đa 300 / 300 / 150 / 25 / 475
  • Thời gian sử dụng tối đa 4 / 4.5 / 8.5 / 31 / 2
  • Beam pattern Chiếu sáng/Chiếu điểm
  • L4 MLED
  • Độ sáng tối đa 700 / 100 / 700
  • Thời gian sử dụng tối đa 4.5 / 16 / 9
  • Beam pattern Chiếu sáng/Chiếu điểm/Nhấp nháy
  • M12 AL
  • Độ sáng tối đa 1000 / 400 / 200
  • Thời gian sử dụng tối đa 3,5 / 7,5 / 15 (B4)
  • Có chân đứng Nam châm tích hợp, kẹp lò xo, móc treo lỗ khóa, móc treo dây