fbpx

2 sản phẩm tìm được

  • M18 FPD2
  • Lực siết tối đa (Nm) 135
  • Tốc độ không tải (rpm) 0 - 550 / 2000
  • Chân đế pin M18™ REDLITHIUM™-ION
  • M18 FID2
  • Lực siết (Nm) 119 / 176 / 226 / 226
  • Tốc độ không tải (rpm) 0- 1900 / 2800 / 3600 / 2600
  • Chân đế pin M18™ REDLITHIUM™-ION